CRC 30564-AB Galvanische roestbescherming 750 ml 750 ml

  • Artikelnummer: 888578
  • Fabrikantnummer: 30564-AB
  • EAN: 5412386057212

Zinkstof-beschermende lak voor maximale bescherming tegen roest. CRC zink bevat een hoog percentage van 98,5% puur zink peroxide, en vormt zo een elektrisch actieve anti-roest coating. Dit garandeert een maximale bescherming tegen corrosie voor alle …

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: CRC

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Inhoud 750 ml
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 410: zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 233: in goed gesloten verpakking bewaren. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Inhoud 750 ml
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 226: ontvlambare vloeistof en damp , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 410: zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 233: in goed gesloten verpakking bewaren. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Chemisch onderhoud, reiniging algemeen

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice