CRC 30030-AA

  • Artikelnummer: 1437158
  • Fabrikantnummer: 30030-AA
  • EAN: 5412386006982

CRC 30030-AA 1 l

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: CRC
  • Gratis levering vanaf €50,- (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Bijtend (GHS05)
Signaalwoord bij gevaarlijke stoffen
Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 314: veroorzaakt ernstige brandwonden
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 405: Achter slot bewaren. , P 501B: Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen
Inhoud 1 l

Technische specificaties

Internationale gevaarsymbolen (GHS) Bijtend (GHS05)
Signaalwoord bij gevaarlijke stoffen
Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 314: veroorzaakt ernstige brandwonden
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 405: Achter slot bewaren. , P 501B: Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen
Inhoud 1 l

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Buis-, afvoerreinigers