CRC 20489-AA Zeer effectieve citrusreiniger 5 l

  • Artikelnummer: 889809
  • Fabrikantnummer: 20489-AA
  • EAN: 5412386005176

CITRUS CLEANER & DEGREASER is een universeel bruikbaar schoonmaakmiddel voor werkplaatsen en machines. Het concentraat, gebaseerd op natuurlijke citrusextracten, lost zelfs hardnekkig vuil als teer-, hars- en lijmresten op. Verwijdert onder andere ol…

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: CRC

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Inhoud 5 l
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk voor het milieu (GHS09) , Schadelijk (GHS07) , Bijtend (GHS05)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Inhoud 5 l
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk voor het milieu (GHS09) , Schadelijk (GHS07) , Bijtend (GHS05)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Reinigings-, ontvettingsmiddelen

Hoe kunnen we helpen?

Klantenservice