CRC 20487-AA Geconcentreerd schoonmaakmiddel 5 l

  • Artikelnummer: 889811
  • Fabrikantnummer: 20487-AA
  • EAN: 5412386005152

HEAVY DUTY DEGREASER is een sterk geconcentreerd alkalisch reinigingssysteem voor werkplaatsen en machines. Verwijdert snel en effectief een groot aantal restanten en verontreinigingen, bv. vetten, siliconen, verf etc. Geschikt voor industriële toepa…

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: CRC
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Inhoud 5 l
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Inhoud 5 l
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. , P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Reinigings-, ontvettingsmiddelen