Arctic Silver ASTA Warmtegeleidende lijm 7.5 W/mK 7 g

  • Artikelnummer: 150367
  • Fabrikantnummer: ASTA
  • EAN: 4250168510422

Arctic Silver Thermal Adhesive is een extreem efficiënt 2-componenten warmtegeleidende lijm op basis van epoxide en zilver.

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice
  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Categorie Warmtegeleidende lijm
Type ASTA
Inhoud 7 g
Warmtegeleiding 7.5 W/mK
Min. temperatuur -40 °C
Max. temperatuur 150 °C
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Artikelspecificaties

Categorie Warmtegeleidende lijm
Type ASTA
Inhoud 7 g
Warmtegeleiding 7.5 W/mK
Min. temperatuur -40 °C
Max. temperatuur 150 °C
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07) , Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 273: voorkom lozing in het milieu. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Warmtegeleidende lijm

Hoe kunnen we helpen?

Conrad klantenservice