JavaScript is niet actief in uw browser. Hierdoor mist u handige zaken, zoals onze uitgebreide zoekfunctie en reviews.

Plasti Dip spray, 400 ml, zwart

Bestnr.: 888183 - NB
Fabrikantnummer: 61001003 |  EAN: 4260178230036
€ 19,95
1 l = € 49,88
incl. BTW, excl. verzendkosten
Uitverkocht

Plastidip vloeibare rubber-spray zwart

Productspecificaties

Kleur
Zwart
P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 301: NA INSLIKKEN:
P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P 353: Huid met water afspoelen/afdouchen.
P 361: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
H 222: zeer licht ontvlambaar gas
H 312: schadelijk bij contact met de huid
H 315: veroorzaakt huidirritatie
H 332: schadelijk bij inademing
H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Internationale gevaarsymbolen (GHS)
Ontvlambaar (GHS02)
Schadelijk (GHS07)
Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Bijzonderheden
UV‑bestendig
Weerbestendig
Europese gevaarsymbolen (EU)
Gevaarlijk voor het milieu (N)
Irriterend (Xi)
Schadelijk (Xn)
Zeer licht ontvlambaar (F+)
R 12: Zeer licht ontvlambaar
R 20/21: Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid
R 38: Irriterend voor de huid
R 51/53: Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Categorie
Vloeibare rubberspray

Download

Gebruiksaanwijzingen

Highlights & Details