JavaScript is niet actief in uw browser. Hierdoor mist u handige zaken, zoals onze uitgebreide zoekfunctie en reviews.

Plasti Dip spray, 400 ml, zwart

PlastiDip
Bestnr.: 888183 - NB
Fabrikantnummer: 61001003 |  EAN: 4260178230036
€ 19,95
1 l = € 49,88
incl. btw, excl. verzendkosten
Uitverkocht

Plastidip vloeibare rubber-spray zwart

Productspecificaties

R 20/21: Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid
R 38: Irriterend voor de huid
R 12: Zeer licht ontvlambaar
R 51/53: Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Gevaarlijke stof, EG-keurmerk 1
F+: zeer ontvlambaar
Bijzonderheden
UV‑bestendig
Weerbestendig
Europese gevaarsymbolen (EU)
Zeer licht ontvlambaar (F+)
Gevaarlijk voor het milieu (N)
Schadelijk (Xn)
Irriterend (Xi)
Categorie
Vloeibare rubberspray
P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken ‑ huid met water afspoelen/afdouchen.
P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
H 222: zeer licht ontvlambaar gas
H 312: schadelijk bij contact met de huid
H 332: schadelijk bij inademing
H 315: veroorzaakt huidirritatie
H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Kleur
Zwart
Gevaarlijke stof, EG-keurmerk 3
Xi: irriterend
Gevaarlijke stof, GHS-keurmerk 1
GHS 02 ‑ ontvlambare stoffen
Gevaarlijke stof, EG-keurmerk 2
N: schadelijk voor het milieu
Gevaarlijke stof, GHS-keurmerk 2
GHS 09 ‑ milieu
Gevaarlijke stof, GHS-keurmerk 3
GHS 07 ‑ uitroepteken
Internationale gevaarsymbolen (GHS)
Ontvlambaar (GHS02)
Schadelijk voor het milieu (GHS09)
Schadelijk (GHS07)

Download

Gebruiksaanwijzingen

Highlights & Details