Schiphol doof voor klachten geluidsoverlast

Schiphol doof voor klachten geluidsoverlast

3 apr 2018

3 april 2018 - Omwonenden van Schiphol gaan naar de rechter. Zij willen dat de geluidscontroles die door Schiphol worden uitgevoerd op de veroorzaakte geluidshinder door het vliegverkeer beter worden gecontroleerd door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Daarnaast eisen de omwonenden dat de ILT consequent zal optreden bij overtredingen. Dit wist de Amsterdamse rechtbank te bevestigen.

De ILT en de omwonenden hebben recentelijk uitvoerig contact gehad over de onenigheden. Omwonenden hebben het gevoel dat bij het overtreden van de geluidsnormering de sancties uitblijven.

Volgens een woordvoerder van de ILT worden overtredingen vastgelegd volgens het nieuwe normen- en handhavingssysteem dat in 2015 is doorgevoerd. Echter volgen er bij overtredingen geen sancties. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport wijst naar het feit dat de regels uit het nieuwe stelsel nog niet officieel in de wet zijn vastgelegd. De omwonenden eisen nu dat de Amsterdamse rechtbank de ILT dwingt om overtredingen te bestraffen met o.a. boetes.

Aantal vliegbewegingen overschreden

Half maart legden in totaal 14 gemeenten voor dat er veel overlast van vliegverkeer van en naar Schiphol wordt ervaren. In de overeenkomst tussen de gemeenten en Schiphol is afgesproken dat er in de nachtelijke uren niet meer dan 29.000 vliegbewegingen mogen plaatsvinden. Er is vastgesteld dat de luchthaven dit plafond al 3 jaar lang overschrijdt. Omwonenden klagen over slaapverstoring en gezondheidsklachten, mede als gevolg van de geluidsoverlast.

Vliegveld Lelystad

In 2020 staat een uitbreiding van vliegveld Lelystad gepland.  De vluchthaven in Flevoland moet het vliegverkeer van en naar Schiphol gedeeltelijk ontlasten. Het gaat hierbij voornamelijk over vakantievluchten. Gemeenten en omwonenden van de aanvliegroutes naar Lelystad voeren momenteel dezelfde discussie over (potentiële) geluidshinder.

Wat kunt u zelf doen?

  1. U kunt zelf aan de slag met het uitvoeren van metingen. Dit kunt u doen met een decibelmeter. Op deze manier kunt u zelf een dossier opstellen dat tijdens een eventueel proces gebruikt kan worden.
  2. Bescherm uw gehoor door middel van gehoorbescherming. Een overvliegende Boeing-737 produceert ongeveer 75 dB aan geluid. Bij de aankoop van gehoorbescherming moet u op de SNR-waarde letten. Stel dat de SNR-waarde van de gehoorbescherming 35 dB is, dan zal de geluidsbelasting op uw oor gemiddeld 40 dB zijn (75 dB - 35 dB). Dit staat gelijk aan het geluid dat zich afspeelt in een normale slaapkamer.