Dringend tekort aan technici

Dringend tekort aan technici

18 jun 2019

Bron: Bouw Nederland, 28 augustus 2018

De stevige productiegroei in de bouwketen zet onverminderd door. In vergelijking met 2014 is de orderportefeuille met 60% gestegen. De omzet is weer rond het topniveau van 2008. In alle schakels van de bouwketen is er sprake van productie- en banengroei. De werkvoorraad is met meer dan een maand gestegen, tot 8,5 maand. Kortom, ook in het eerste halfjaar van 2018 zet de hoogconjunctuur door. Echter, ook het tekort aan medewerkers neemt verder toe, blijkt uit de Monitor Bouwketen.

De keten verwacht een verdere omzetgroei en voor het 9e halfjaar op rij wordt ook een groei van het personeelsbestand verwacht. Hoewel de omzet weer rond het niveau van 2008 ligt, blijft het aantal medewerkers in vaste dienst achter op het niveau van 2008. Het aantal vacatures is wel vergelijkbaar, met 53 vacatures per 1000 banen.

De grote uitdaging voor bedrijven in de bouwkolom blijft de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Die vraag wordt elke dag urgenter. Het verder aantrekken van de markt leidt tot een groeiend tekort aan werknemers. Om aan de toenemende vraag te voldoen, is de instroom van leerlingen vanuit de bouw- en techniekopleidingen onvoldoende. In toenemende mate doen bedrijven daarom een beroep op zij-instromers en statushouders.

Bouwagenda: sector is aan zet

Volgens de Bouwagenda moet de sector investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur, flexibele en vraaggestuurde opleidingen en voortdurende aandacht voor kennis- en competentieontwikkeling. Hiervoor is een sectorbrede ‘revolutie’ nodig, waarin bedrijfsleven, kennispartners, overheden, beroepsonderwijs en de bonden een Human Capital Agenda voor de Bouw opstellen waarin de toekomstige opgaven samen opgepakt worden.

Stand van de conjunctuur per schakel in de bouwketen

• Architectenbureaus - De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten voor architectenbureaus ligt in mei op 5,4 maanden, een stijging van 0,8 maand. Het aandeel van architectenbureaus dat uitgaat van een omzetdaling is gedaald, terwijl het aandeel dat een omzettoename verwacht is toegenomen. Per saldo verwachten de architectenbureaus een toename van de omzet. Wel zijn architecten iets terughoudender met het aannemen van nieuw personeel. Waar een halfjaar geleden bijna vier op de tien ondervraagden verwachtte personeel aan te nemen, ligt dit nu op een kwart. Deze terughoudendheid is deels toe te schrijven aan het tekort aan gekwalificeerde medewerkers.

• Ingenieursbureaus - Bij de ingenieursbureaus steeg de orderportefeuille ten opzichte van de vorige meting met 0,2 maand tot 5,4 maanden. De verwachtingen voor de omzet zijn zeer positief, waarbij per saldo ruim vijf op de tien bureaus een toename verwacht. Ook verwacht per saldo ruim een derde van de bureaus meer personeel aan te trekken.

• Bouwbedrijven - De werkvoorraad ligt met 9,8 maanden werk een halve maand hoger dan een half jaar geleden. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht een toename van de omzet, terwijl ongeveer een op de twintig bedrijven een afname verwacht. Het saldo van de verwachtingen voor de omzet ligt hiermee ten opzichte van de vorige meting 11 procentpunt hoger. Ook het aantal bouwbedrijven dat verwacht meer personeel aan te trekken, neemt toe. Ruim vier op de vijf bedrijven gaat voor de komende periode uit van verbetering van het prijsniveau.

• Installatiebedrijven - De werkvoorraad bij installateurs is met twee maanden toegenomen ten opzichte van de vorige meting en is uitgekomen op 8,3 maanden. Ondernemers in de installatiebranche waren eind 2017 al positief over de omzet- en werkgelegenheidsontwikkeling, maar het sentiment is opnieuw sterk verbeterd. Per saldo verwacht bijna 55% van de bedrijven meer personeel aan te trekken, bijna drie op de vijf ondernemers verwacht een hogere omzet. Ongeveer vier op de vijf installatiebedrijven verwacht een verbetering van het resultaat.

Door diverse organisaties worden stappen ondernomen om het tekort aan technici te laten krimpen. Zo hebben de installatiebranche en de overheid de zogeheten "Green Deal" gesloten. Dit houdt in dat de komende 5 jaar 6.000 warmtepompmonteurs worden opgeleid. Hieronder het bijbehorende artikel:

Bron: Uneto VNI, 4 september 2018

De Installatiebranche en overheid hebben met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal Warmtepompen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra vandaag samen met diverse partijen hebben ondertekend. De Green Deal Warmtepompen is een grote stap op weg naar grootschalige duurzame warmtetechniek en een lagere CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. In Groningen openden Wiebes en Terpstra een praktijklokaal voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal.

Uitgebreid opleidingsprogramma

Opleidingen staan centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van onder meer (hybride) warmtepompen. Ook zonneboilers en biobrandstof krijgen een plaats in het uitgebreide opleidingsprogramma, dat zoveel mogelijk aansluit op bestaande kwaliteitsregelingen. Het praktijklokaal voor warmtetechniek dat vandaag is geopend in het Groningse Alfa-college is er één van in totaal zeven. De andere lokalen worden, verspreid over het land, nog dit jaar in gebruik genomen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

Toenemende vraag naar duurzaam verwarmen

Bij het verwarmen van woningen en andere gebouwen zal duurzaam opgewekte energie de plaats innemen van aardgas. Installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen over duurzame verwarmingssystemen. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: ‘Als sector kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan de verbouwing van Nederland. Met deze Green Deal helpen wij installateurs om de sprong voorwaarts te maken. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Het aantal cv-installaties gaat afnemen. Duurzame techniek is onmisbaar en de installatiebranche ook.’ De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Innovatieve economie

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: ‘Met deze afspraak brengen we de CO2-uitstoot omlaag én versterken we onze innovatieve economie. Dat levert de komende jaren veel banen op. Met deze duurzame techniek verbeteren we bovendien onze exportpositie.’ De overheid maakt de overstap naar warmtepompen en andere duurzame technieken nog aantrekkelijker voor consumenten en bedrijven met behulp van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Breed draagvlak

De Green Deal Warmtepompen is een breed gedragen initiatief. Behalve het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en installatiekoepel UNETO-VNI ondertekenen de provincie Zuid-Holland, Opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Gasunie, Dutch Heat Pump Association, BodemenergieNL, brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassa-ketels en pelletkachels, de haarden- en kachelbranche, NVDE en Enpuls de afspraken.

De Green Deal is getekend tijdens een congres dat UNETO-VNI en de provincie Groningen organiseren voor de installatiebranche. 'Het installeren van duurzame systemen, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, is hard nodig om de energietransitie te laten slagen. Daarom dragen we graag bij aan inhoudelijke kennis van installateurs', zegt Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen.

Meest recente artikelen

Conrad officieel reseller Arduino®

5 dagen geleden

Conrad officieel reseller Arduino®

Probeer uw energierekening zo laag mogelijk te houden

18 dagen geleden

Probeer uw energierekening zo laag mogelijk te houden

Een virusvrije omgeving door UV-C desinfectie

10 aug 2021

Een virusvrije omgeving door UV-C desinfectie

Met eMobility bespaart u geld én bent u milieubewust

9 aug 2021

Met eMobility bespaart u geld én bent u milieubewust

Wij reizen door Europa in 84 dagen

9 aug 2021

Wij reizen door Europa in 84 dagen

Energie besparen in huis

6 aug 2021

Energie besparen in huis

Wat zijn anemometers?

6 aug 2021

Wat zijn anemometers?

Wat zijn decibelmeters?

6 aug 2021

Wat zijn decibelmeters?

Wat is een internetradio? Hoe werkt een Wifi Radio?

6 aug 2021

Wat is een internetradio? Hoe werkt een Wifi Radio?

Eco Runner Team

21 jun 2021

Eco Runner Team